กลับมาที่เว็บไซต์นี้?

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
(เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies)ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies (หน้าต่างใหม่)
ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ?

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

สวัสดีค่ะ/ครับ
กรุณาสมัครสมาชิกใหม่เพื่อที่คุณจะสามารถ เข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชา
กรุณาทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกต่อไปนี้

ไปที่ http://www.info.management.su.ac.th/elearning/index.html
กรอก ใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)จากนั้นคลิกปุ่ม Log in
คลิกปุ่ม Register เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ E-Learning
กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม Register
ระบบจะดำเนินการเปิดสิทธิ์ ผู้ใช้ (username)และรหัสผ่าน (password)ให้ทันที
นับจากนี้คุณสามารถเข้าไปศึกษาและทำกิจกรรมในแต่ละรายวิชาได้ โดยครั้งต่อไปเพียงแต่ใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)เท่านั้น