รูปภาพของAdministrator Information System
ตัวอย่างวีดีโอการเรียนการสอน E-Learning ประจำรายวิชา การปฏิบัติการงานอาหารและเครื่องดื่ม 1
โดย Administrator Information System - พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012, 07:27PM
 

ชมตัวอย่างวีดีโอการเรียนการสอนวิธีการทำ Bakery

       -  วิธีการทำ Almond fruit cake

       -  วิธีการทำ chocolate caramel cake